Ευρωπαϊκής Ένωση
8-9 Ιουλίου καθαρισμός μονοπατιών